Celowanie w niedokrwistość z erytropoetyną podczas choroby krytycznej cd

Pacjenci z traumą mają wyższe ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej niż inni chorzy na OIT, co może zmniejszyć liczbę pacjentów potrzebnych do zaszkodzenia . Wnioski dotyczące podgrup są ograniczone przez niejasne mechanizmy działania, które wydają się być wyłączne dla pacjentów urazowych i nie są mediowany przez uniknięcie transfuzji. Ostatecznie, zwiększona śmiertelność w badaniach z udziałem innych populacji otrzymujących więcej niż trzy dawki erytropoetyny nadal budzi obawy2, 6. Ufamy, że wyniki tej podgrupy będącej wynikiem hipotezy zostaną przetestowane w dużej, rygorystycznej próbie, aby dokładnie ocenić wykorzystanie erytropoetyna u pacjentów po urazach. Jeśli chodzi o inne kierunki badań, ta intrygująca próba powinna skłonić niektórych badaczy do badań od łóżka do łóżka , aby wyjaśnić potencjalne korzyści związane z przeżyciem erytropoetyny u pacjentów po urazie; inni mogą szukać zrozumienia nieprzewidzianych zdarzeń niepożądanych. Badacze kliniczni mogą ponownie przeanalizować stosunek ryzyka do korzyści w przypadku podawania erytropoetyny pacjentom z przewlekłą niewydolnością nerek na OIOM, zważywszy na ich wysokie rozpowszechnienie chorób naczyniowych. Konieczne są duże badania obserwacyjne związane z niedokrwistością, erytropoetyną, transfuzjami i niedokrwieniem mięśnia sercowego u pacjentów na OIOM, u których stężenie troponin biomarkerów jest powszechnie podwyższone, co zwiększa ryzyko zgonu.8 Badania w zakresie usług zdrowotnych dotyczące behawioralnych podejść do ochrony krwi i restrykcyjnej transfuzji strategie będą również wspierać ten obszar9
Jak pokazują te badania, duże, rygorystyczne badania z udziałem szczególnie wrażliwych, krytycznie chorych pacjentów mają kluczowe znaczenie dla poinformowania klinicystów o tym, co robić, co należy rozważyć i czego unikać. Bez wyraźnego wskazania do wszczynania erytropoetyny u wszystkich krytycznie chorych pacjentów, nowe recepty na ten lek powinny być ograniczone do randomizowanych badań z niezależnym nadzorem badawczym, starannie analizującym śmiertelne i nieżwarowate klinicznie ważne wyniki.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Od Departamentów Medycyny (DC, MC) i Epidemiologii Klinicznej i Biostatystyki (DC), St. Joseph s Healthcare, McMaster University, Hamilton, ON, Kanada.

[patrz też: rolnex, pci medycyna, pestki moreli dawkowanie ]