Historia Rosiglitazone – Lekcje ze spotkania Komitetu Doradczego FDA cd

Ryzyko zdarzeń sercowych z rozyglitazonem i pioglitazonem w porównaniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, według badania obserwacyjnego WellPoint. Leki są zatwierdzane lub usuwane z rynku na podstawie dowodów z randomizowanych, kontrolowanych badań. Podczas przesłuchania FDA na temat rozyglitazonu kilka metaanaliz (patrz tabela 1) ujawniło znaczny wzrost ryzyka wystąpienia niedokrwiennych zdarzeń serca u pacjentów przyjmujących rozyglitazon. Jednakże tymczasowa analiza trwającego badania dotyczącego rozyglitazonu z oceną skutków sercowo-naczyniowych i regulacji glikemii w cukrzycy (RECORD), opracowana specjalnie w celu oceny ryzyka sercowo-naczyniowego wśród pacjentów otrzymujących rozyglitazon, nie wykazała podobnego ryzyka. badania obserwacyjne, jeden przeprowadzony przez Tricare dla Departamentu Obrony i jeden przeprowadzony przez WellPoint (największy ubezpieczyciel zdrowotny w Stanach Zjednoczonych), nie zauważyły żadnego znaczącego sygnału zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego za pomocą któregokolwiek z dostępnych tiazolidynodionów (patrz Tabela 2). Kontrasty między poziomami dowodów i wyniki dotyczące bezpieczeństwa stosowania rozyglitazonu wywołały nowe pytania dotyczące względnego i bezwzględnego ryzyka, ale także uwypukliły słabe strony badań obserwacyjnych badających często występujące zdarzenia i których dawki prawdopodobnie zostaną nieznacznie zwiększone przez dany lek. , nawet w dużej kohorcie (takiej jak ta używana przez WellPoint, która obejmowała 160 000 zapisów pacjentów). Ta kwestia doprowadziła do interesującego światła podczas spotkania. Niedawno pojawiły się głosy wzywające FDA do sfinansowania i nadzorowania badań po wprowadzeniu do obrotu w fazie 4 jako sposobu określenia bezpieczeństwa nowo zatwierdzonych leków. Oba badania obserwacyjne na tiazolidynodionach, których wyniki przedstawiono na naszym spotkaniu, przeprowadzono niezależnie od producentów i FDA. Nieokreśloność ich wyników, ze względu na nieuniknione skutki wielu zmiennych zakłócających związanych z takimi badaniami, ilustruje, dlaczego to podejście samo w sobie nie rozwiąże nadrzędnych problemów związanych z bezpieczeństwem leków, ani nie pomoże ostatecznie chronicznie niedofinansowanej agencji federalnej. Nie ulega wątpliwości, że będzie to kosztowne podjęcie badań nad bezpieczeństwem i skutecznością nowych leków z wykorzystaniem wyników klinicznych jako podstawowych środków, ale w dłuższej perspektywie wysiłki te zaoszczędzą czas, energię i pieniądze.
Historia rosiglitazonu zawiera zatem lekcje dla naukowców, praktyków i regulatorów. Można mieć tylko nadzieję, że energia wygenerowana przez posiedzenie komitetu doradczego zostanie skierowana na usprawnienie otwartego procesu przesłuchań, aby lepiej służyć wszystkim zainteresowanym stronom.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Dr Rosen przewodniczył posiedzeniu komitetu doradczego FDA w sprawie rozyglitazonu 30 lipca 2007 r .; opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy komitetu doradczego lub FDA.
Dr Rosen zgłasza otrzymanie opłaty za wykład od GlaxoSmithKline i udziela wsparcia od Eli Lilly, Merck i Novartis. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Ten artykuł (10.1056 / NEJMp078167) został opublikowany na stronie www.nejm.org 8 sierpnia 2007.
Author Affiliations
Dr Rosen jest endokrynologiem i starszym naukowcem w Centrum Osteoporozy w Maine, Szpitalu Św. Józefa, Bangor i Laboratorium Jacksona w Bar Harbor – oba w Maine.

[hasła pokrewne: dronedaron, medjana radom, nasiona hemp ]