Ablacja chirurgiczna na migotanie przedsionków

Jak donosi Gillinov i in. (Wydanie 9 kwietnia), niski wskaźnik sukcesu procedury labatycznego labatra wskazuje na nieprawidłowo wykonaną operację lub niewystarczające uszkodzenia. Chirurdzy, którzy wykonują zabiegi labiryntowe prawidłowo osiągają wskaźnik sukcesu ponad 80% w okresach przekraczających rok.2-4 Procedury labiryntu obejmują ablację zatoki wieńcowej, 5 jednak nie wspomniano o takiej ablacji. Zatem implikacja, że izolacja żył płucnych jes...

Rak tarczycy w Korei Poludniowej "Epidemia" - Turning Tide

W 2014 r. Informowaliśmy o odsetku rozpoznań raka tarczycy w Korei Południowej, który był 15 razy wyższy w 2011 r. Niż w 1993 r.1 Wzrost ten nastąpił, gdy dostawcy usług dodali badania tarczycy za pomocą ultrasonografii do innych badań przesiewowych na raka opłacane przez rząd. Tutaj przedstawiamy raport o zwiększonej świadomości nad rozpoznaniem raka tarczycy wśród Koreańczyków z południa oraz o wpływie tej świadomości na liczbę operacji chi...

lekarz medycyny sportowej nfz warszawa

W swoich badaniach porównujących wyniki elektrofizjologicznie prowadzonej terapii antyarytmicznej z wynikami empirycznej terapii beta-adrenolitykami u pacjentów z utrzymującymi się komorowymi zaburzeniami rytmu, Steinbeck i in. (Wydanie października) nie bierze pod uwagę dwóch ważnych zmiennych zakłócających. Po pierwsze, ich badania dotyczyły pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, kardiomiopatią i innymi strukturalnymi chorobami serca, bez próby r...

Randomizowana próba doksycykliny w zakażeniu Mansonella perstans ad 7

Niesynonimiczny kodowanie SNP (rs6897932) w eksonie 6 IL7RA, genu zlokalizowanym na chromosomie 5p13, który koduje domenę przezbłonową łańcucha IL7R. receptora interleukiny-7 (CD127), również wykazuje bardzo istotny dowód na związek ze stwardnieniem rozsianym (P = 2,94 × 10-7, iloraz szans, 1,18; 95% CI, 1,11 do 1,26) (rysunek 4). Było 11 innych SNP z ostatecznym P <1 × 10-4. Obejmowały one SNP w regionie KIAA0350 (P = 3,83 x 10-6) przy 16 p13 (locus zw...

Najnowsze zdjęcia w galerii synapsa-med:

331#okulista na nfz warszawa , #leczenie uzależnień wrocław , #aptt cena , #olx gryfino , #kopia odmiana , #pci medycyna , #kto nie może oddawać krwi , #pestki moreli gorzkiej dawkowanie , #olx zory , #nasiona hemp ,