radecki wrocław ad 6

Glupczyński i Burette22 podali, że H. pylori został zlikwidowany aż u 95% pacjentów leczonych 2,0 g amoksycyliny dziennie przez 16 dni w połączeniu z 1,5 g metronidazolu dziennie przez 10 dni. Autorzy ci stwierdzili również, że schematy leczenia zakażenia H. pylori muszą być przestrzegane przez co najmniej 10 dni, aby zapobiec rozwojowi wtórnej oporności na metronidazol podczas leczenia. Następnie autorzy raportu stwierdzili, że H. pylori można wytępić nawet u 70% pacjentów z pierwotną opornością na metronidazol, jeśli związki bizmutu dodano do połączenia metronidazolu i amoksycyliny22. Spośród 46 pacjentów wyleczonych z zakażenia H. pylori w naszym badaniu tylko (2 procent) miało nawracające owrzodzenie dwunastnicy. Po osiągnięciu 89% stopnia eradykacji z terapią potrójną i ranitydyną w grupie 47 pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy, Graham i wsp.23 odnotowali trzy nawroty wśród pacjentów z negatywnym wynikiem H. pylori, wszystkie występujące w związku z niesteroidowym podawaniem leki przeciwzapalne. Jako przyczyna nawrotu, reinfekcja wydaje się mieć niewielkie znaczenie, ponieważ wskaźnik reinfekcji w tym i innych badaniach wynosił 2% lub mniej23,24.
W ostatnim przeglądzie literatury Rabeneck i Ransohoff [25] doszli do wniosku, że nie ma wystarczających dowodów na związek przyczynowy między zakażeniem H. pylori a nawrotem choroby wrzodowej dwunastnicy. Autorzy ci sugerują, że aby wyjaśnić przypuszczalną rolę H. pylori jako czynnika patogennego w chorobie wrzodowej dwunastnicy, należy przeprowadzić badania kliniczne w celu oceny środków o właściwościach przeciwbakteryjnych, ale bez bezpośredniego korzystnego działania ochronnego na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. Zgłoszone tutaj badanie spełnia te wymagania: amoksycylina i metronidazol są skuteczne przeciwko H. pylori i nie są znane z bezpośredniego działania na błonę śluzową.
Nasze wyniki potwierdzają koncepcję związku przyczynowo-skutkowego między zakażeniem H. pylori a nawracającym owrzodzeniem dwunastnicy. Chociaż H. pylori z pewnością nie jest jedyną przyczyną, jego wyniszczenie korzystnie wpływa na naturalny przebieg choroby. W odniesieniu do ewentualnego praktycznego zastosowania schematu zastosowanego w tym badaniu, uważamy, że stopień wyniszczenia przekraczający 80 procent jest zadowalający. Korzyść z trwałej remisji u 84 procent pacjentów przewyższa 15 procent efektów ubocznych. Obecnie oferujemy tę kombinację antybiotyków i ranitydyny u pacjentów z przewlekłą chorobą wrzodową wywołaną przez H. pylori, jako alternatywę dla długotrwałej terapii podtrzymującej lek lub operacji planowej.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierany przez grant badawczy od Biochemie Ltd. (Wiedeń).
Jesteśmy wdzięczni Biochemie Ltd. za ogólne wsparcie, dr Jasminie Preinreich za staranne koordynowanie i monitorowanie badań, do dr Guenther Nirnberger i panny Johanny Vierheilig za wykonanie analizy statystycznej, do pani Sari Lindley za pomoc w przygotowaniu rękopis, a pani Maria Blaha za pomoc techniczną.
Author Affiliations
Z Wydziału Lekarskiego I i Oddziału Patologii, Szpital Hanusch, Wiedeń (EH, HN, KS); Wydział medyczny II, Szpital Ogólny, Graz (GB, HW); Oddział Poradni Południe, Regionalne Publiczne Ubezpieczenie Medyczne, Wiedeń (BD); Katedra Mikrobiologii Klinicznej, Instytut Higieny, Wyższa Szkoła Medyczna Uniwersytetu Wiedeńskiego w Wiedniu (AMH); i Departament Patologii, Szkoła Medyczna Uniwersytetu Graz, Graz (MT) – wszystko w Austrii.
Wyślij prośby o ponowne przesłanie do Dr Hentschel w szpitalu Hanusch, Wydział medyczny I, Heinrich-Collinstr. 30, A-1140 Wiedeń, Austria.
[podobne: pestki moreli gorzkiej dawkowanie, dronedaron, aptt cena ]