Historia Rosiglitazone – Lekcje ze spotkania Komitetu Doradczego FDA

W dniu 30 lipca 2007 r. Powołano Komitet Doradczy ds. Endokrynologii i Metabolizmu oraz Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Leków i Zarządzania Ryzykiem w Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu omówienia ryzyka niedokrwiennego mięśnia sercowego związanego z leczeniem rozyglitazonem u pacjentów z cukrzycą typu 2. Czytaj dalej Historia Rosiglitazone – Lekcje ze spotkania Komitetu Doradczego FDA

Odwrócenie hipogonadyzmu hipogonadotropowego idiopatycznego czesc 4

Dwóch z tych ostatnich mężczyzn (Pacjenci 2 i 4) nie miało wężyków węchowych na MRI. Dziewięciu pacjentów miało pewien stopień rozwoju spontanicznego w okresie dojrzewania i nie było okresu dojrzewania (objętość jąder, 4 ml lub mniej) w pozostałych sześciu. Rycina 1. Schemat przedstawiający czas diagnozy, historię leczenia i odwrócenie w kohorcie 15 mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym idiopatycznym. Rycina pokazuje linię czasową leczenia hormonalnego dla każdego pacjenta od diagnozy do dokumentacji odwrócenia. Czytaj dalej Odwrócenie hipogonadyzmu hipogonadotropowego idiopatycznego czesc 4

Wgłobienie małego jelita

Poprzednio zdrowy 22-letni mężczyzna miał 3-miesięczną historię przerywanego bólu brzucha i niedokrwistości mikrocytarnej o poziomie hemoglobiny wynoszącym 5,1 g na decylitr i średnią objętość komórek krwi 75 .m3. Początkowa endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego nie była godna uwagi, pomimo pozytywnego testu na krew utajoną w kale. Dalsze badania z użyciem enteroskopii kapsularnej wykazały wewnątrznabłonowe wybrzuszenie proksymalnego jelita czczego w 77 minut po przyjęciu kapsułki. Sześć dni później pacjentka odczuwała bóle brzucha, nudności i wymioty. Tomografia komputerowa wykazała obecność wgłobienia (strzałka). Czytaj dalej Wgłobienie małego jelita

Temsirolimus dla zaawansowanego raka nerkowokomórkowego

Hudes i in. (Wydanie z 31 maja) sugerują stosowanie temsirolimusu jako leczenia pierwszego rzutu w leczeniu przerzutowego raka nerkowokomórkowego. Na podstawie ich próby, temsirolimus był drugim nowym lekiem, który otrzymał zatwierdzenie Food and Drug Administration (FDA), po sunitynib, 2 w tym ustawieniu. Uważamy, że temsyrolimus powinien być preferowanym lekiem u pacjentów z przerzutowym rakiem nerki i złym stanem sprawności. Wnioski autorów nie uwzględniają jednak podgrup, a FDA pozwala na stosowanie zarówno temsyrolimusu, jak i sunitynibu jako leczenia pierwszego rzutu. Czytaj dalej Temsirolimus dla zaawansowanego raka nerkowokomórkowego

Fałszywa nadzieja: Przeszczep szpiku kostnego w przypadku raka piersi ad

Autorzy często przyjmują postawę powiedzieliśmy ci , co jest zrozumiałe i trudne do debaty, ale czasami jest nieco chude. Wielu liderów społeczności biorących udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia raka piersi popychało i ostatecznie ukończyło prospektywne, randomizowane badania porównujące chemioterapię w dużych dawkach z autologicznym przeszczepem szpiku kostnego za pomocą standardowej chemioterapii. Niemniej jednak, False Hope jest studium przypadku niebezpieczeństw związanych z entuzjastycznym przyjęciem nowej i obiecującej procedury medycznej dla wysoce śmiertelnej choroby, takiej jak rak. Większość książki jest akademicka, z dokładnymi przypisami i odnośnikami oraz rygorystycznym poparciem dla autentyczności historycznych roszczeń, które autorzy piszą. Biorąc pod uwagę barwne osobowości i żywe anegdoty, które obfitują w tę opowieść, proza staje się nieco pedantyczna. Czytaj dalej Fałszywa nadzieja: Przeszczep szpiku kostnego w przypadku raka piersi ad